DELENIE HUTNÉHO MATERIÁLU

– Predaj a delenie hutného materílu už viac ako 20 rokov

– Delenie hutného materiálu na počkanie

– Delenie hnutného materiálu rovno alebo do uhla

– Torencia rezu +- 3 mm ( tolerancia pásových píl )

– Predaj hutného materiálu po centimetroch