NOVINKY

 • 3. júla 2023

  VODOVODNÉ BATÉRIE


  Začali sme predávať batérie a na sklade máme zatiaľ základne batérie v cenovo dustupnej katergórii . Drezové , vaňové , sprchové …

  Read more
 • 6. decembra 2023

  ZVÁRAČKY


  Zváračky na železo od firmy JASIC . Zváračky MMA , MIG , TIG . Na sklade u nás na predajni .

  Read more
 • 1. decembra 2023

  DYMOVINA TENKOSTENÁ


  Novinka naskladňujeme tenkostený dymový sortiment

  Read more
 • 1. mája 2023

  KOPOFLEX chráničky


  Začali sme predávať elektrikárske chráničky priemer 40 , 50 , 63 , 75 mm .

  Read more
 • 1. mája 2023

  BLESKOZVODY


  Pozinkované uzemňovacie pásky , pozinkované guľatiny , svorky , spojky , krížne spojky …

  Read more
 • 11. apríla 2022

  ZAVLAŽOVANIE


  Zavlažovanie kvapková závlahu , rozprašovače , ventily …

  Read more

NÁŠ SORTIMENT

ZVÁRANIE PLASTOV

Spustili sme našu vlastnú výrobu výrobkov z polypropylénu 1.triedy .

Výráme vodomerné šachty na vodomer, šachty na vŕtané studne , nádrže na užitkovú vodu , nádrže na pitnú vodu , nádrže na splaškovú kanalizáciu , nadstavby rôznych rozmerov a výšok , poklopy . Všetko vyrábame aj podľa Vašich rozmerov .

VODOMERNÉ ŠACHTY , ŠACHTY NA VŔTANÉ STUDNE , NÁDRŽE , SEPTIKY , ŽUMPY 

MÁME CERTIFIKOVANÉ 

OHÝBANIE PLECHU

Manuálna ohýbačka plechu

Dĺžka našej ohýbačky je 3010 mm . 

Ohýbanie klampiarskeho plechu do hrúbky 0,55 mm .

ZVITKY

Zvitky-300×300-1
Šírka 250 , 330 , 1000 , 1250 mm . Delíme na centimetre

FARBY

Zvitky-farby-300×300-1
Pozink , RAL 8017 , RAL 8028 , RAL 7016 , RAL 3009 , RAL 9005

PRODUKTY

Odkvapove-lemovanie-walys
Odkvapové lemovania , záveterné lišty , hrebenáče , parapety ...

PRENÁJOM

Ohybacka-prenajom
Príďte si zohnúť plechy na našej ohýbačke . Máme 3 metrovú ohýbačku

POŽIČOVŇA NÁRADIA

DOPRAVA

IVECO DAILY - valník

Dopravu u nás zakúpeného tovaru sa snažíme doručiť ihneď alebo po dohode so zákazníkom . 

Technicke parametre nášho valníka : 

NOSNOSŤ : 1100 kg

DĹŽKA KORBY : 4750 mm 

ŠÍRKA KORBY : 2100 mm

O NÁS

Niečo o našej spoločnosti

 

Spoločnosť WALYS, s.r.o. 

zaoberá sa predajom širokého sortimentu tovarov, ktorý v súčasnosti ma priamo aj na sklade.
Prevádzka bola otvorená v roku 1999 na Železničnej ulici č. 9 v Brezne . Od vzniku firmy bolo zameranie predaja výhradne na hutný materiál . Postupne do svojho portfólia spoločnosť zaraďovala výrobky z oblasti kanalizácie a rozvodov vody. Neskôr pribudli komodity ako plechy, farebné plechy, strešné žlaby, strešné krytiny a pletivá . V súvislosti s tým sa rozširovali aj predajné priestory a v súčasnosti je k priamemu predaju dostupných cca 6000 skladových položiek.
Práve vďaka Vám našim stálym zákazníkom sme mohli rožširovať sortiment predávaných tovarov a to aj podľa špeciálnych požiadaviek zákazníkov .
V súčastnosti poskytujeme v oblasti hutného materiálu aj službu delenia materiálu na pásovej píle a tiež delenie a ohýbanie tenkých klampiarskych plechov na ohýbačke . Novinkou je aj výroba špeciálnych klampiarskych výrobkov z farebných plechov a príslušenstvo k strešným krytinám ako sú bočné lemovky a odkvapové lemovania.
V oblasti betónových výrobkov od roku 2019 pribudli ku skružiam aj betónové plotové dielce, betónové stĺpiky ako aj podhrabové dosky .
Rozšírili sme sortiment aj o poklopy na rôzne záťaže až do 40 ton a pribudli aj momentálne žiadané kompozitové poklopy.
V roku 2022 sme sa presťahovali na Mostárenskú ulicu 4 v Brezne . 
K spokojnosti zákazníkov sa kolektív firmy aj naďalej bude snažiť svoju prácu vykonávať zodpovedne, flexibilne a tak, aby sme aj v budúcnosti naďalej mohli rozširovať náš sortiment a služby pre zákazníkov.
Ďakujeme Vám všetkým za prejavenú dôveru a veríme, že nám budete stále zachovávať svoju priazeň.
 • 2023

  Začatie výroby plastových vodomerných šacht , nádrží , poklopov , nadstavieb z plastu
 • 2022

  1.apríl presťahovanie sa do vlastných priestorov na Mostárenskú ulicu
 • 2020

  Začatie ohýbania plechov
 • 2014

  Pribudla možnosť dopravy
 • 2005

  Otvorenie prevádzky na Železničnej ulici v Brezne
 • 1999

  Rozhodnutie predávať v Brezne hutný materiál a kanalizáciu

KONTAKT

Naša adresa

WALYS, s.r.o.
Mostárenská 4203/4
Brezno
97703

Otváracie hodiny :

Pondelok - Piatok
07.00 - 17.00

Sobota 
07.30  - 12:00

Kontakt :

Predajňa
048 / 611 67 27 

E-mail
info@walys.sk


 

GDPR

PREHLÁSENIE PREVÁDZKOVATEĽA O SPRACÚVAVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V tejto sekcií uvádzame informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov v zmysle nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o ochrane osobných údajov“).

 

Prevádzkovateľ WALYS, s.r.o. so sídlom Mostárenská 4203/4 Brezno, 977 03, IČO: 36638960 (ďalej len „prevádzkovateľ“), na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré deklarujú zákonné spracúvanie osobných údajov. Prevádzkovateľ ďalej zaviedol transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb.

V prípade potreby môže dotknutá osoba získať jednotlivé informácie aj telefonicky na: 0903 944 464 alebo e-mailom: info@walys.sk.

1. Prevádzkovateľ

WALYS, s.r.o.

Mostárenská 4203/4

977 03 Brezno

IČO: 36638960

 

Vaše údaje spracúvame pre vlastné účely ako Prevádzkovateľ. To znamená, že my stanovujeme účel, pre ktorý Vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracúvania a zodpovedáme za ich riadne vykonanie.

2. Sprostredkovatelia

Prevádzkovateľ môže v určitých prípadoch spracúvať osobné údaje dotknutých osôb aj prostredníctvom sprostredkovateľov, ktorí sú poverení spracúvaním osobných údajov v súlade s článkom 28 Nariadenia GDPR.

Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb v mene Prevádzkovateľa. Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa nemá negatívny vplyv na výkon a uplatňovanie práv dotknutej osoby. Prevádzkovateľ využíva len sprostredkovateľov poskytujúcich primerané technické, organizačné a ďalšie opatrenia tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky GDPR a aby bola v plnom rozsahu zabezpečená ochrana práv dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb využíva nasledujúce kategórie sprostredkovateľov:

·        dodávateľ zabezpečujúci služby na úseku účtovníctva a daňových povinností Prevádzkovateľa

Kategórie príjemcov osobných údajov: osoby konajúce na základe poverenia prevádzkovateľa, právny zástupca, audítor, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru.

3. Účel spracúvania osobných údajov

Ako prevádzkovateľ výlučne spracúvame osobné údaje, ktoré vieme podložiť legitímnym právnym základom a definovaným účelom:

• pri reakcii na dopyt, podnet alebo otázku podanú fyzicky, telefonicky alebo formou elektronickej/papierovej pošty, za účelom spätnej reakcie smerovanej k vyhoveniu dotknutej osobe, uplatňujeme právny základ spracúvania čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR - oprávnený záujem prevádzkovateľa. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namieta takéto spracúvanie.

• pri prejavení záujmu o naše služby alebo produkty, pri plánovanom nadviazaní spolupráce, je právny základom spracúvania údajov čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR – kedy spracúvanie údajov je nevyhnutné na vykonávanie potrebných opatrení pred uzatvorením zmluvy, čiže počas procesu predzmluvného vzťahu.

• po vzniknutí zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou, pri potrebnej kooperatívnej komunikácií, spracúvanie údajov prebieha opäť v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR, ktoré je nevyhnutné pre naplnenie zmluvného vzťahu.

• v prípade že si hľadáte zamestnanie a chceli by ste pracovať pre našu spoločnosť, viete nám zanechať svoj životopis s motivačným listom na základe udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov v zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Takto prijaté údaja zaradzujeme do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Váš súhlas viete kedykoľvek odvolať.

4. Doba spracúvania a uchovávania Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje, ktoré sme spracovali alebo spracúvame v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR – v rámci plnenia záväzkov prevádzkovateľa, ďalej spracúvame za účelom splnenia si našich zákonných povinností na úseku daní a účtovníctva, ktoré nám vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. uchovávanie jednotlivých účtovných záznamov a fakturácie v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, pre prípady preukázania splnenia si daňových povinností v zmysle daňových právnych predpisov zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní a pod.), musíme uchovávať po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi. V každom prípade sa ale riadime zásadou minimalizácie uchovávania osobných údajov v zmysle čl. 5 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR a preto budú Vaše osobné údaje, ktoré nepodliehajú archivácii podľa osobitných právnych predpisov, vymazané alebo anonymizované.

Osobné údaje spracúvané v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR – na základe udeleného súhlasu napr. so zaradením dotknutej osoby do evidencie uchádzačov o zamestnanie spracúvame po dobu 3 rokov, alebo do jeho odvolania. V prípade končiacej doby spracúvania údajov  realizujme kontakt dotknutej osoby, kedy je možné súhlas so spracúvaním osobných údajov na definovaný účel obnoviť a predĺžiť na nasledujúce obdobie spracúvania. Ak dotknutá osoba neudelí súhlas na nasledujúce obdobie, alebo nereaguje na vykonaný kontakt, osobné údaje dotknutej osoby už nebudeme ďalej spracúvať - tzn. automaticky údaje vyradíme z evidencie, elektronické údaje technicky vymažeme zo systémov a fyzické skartujeme.

Osobné údaje spracúvané v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – na základe oprávneného záujmu, ktoré boli získané pri reakcii na podaný dopyt/podnet alebo otázku za účelom spätnej reakcie smerovanej k vyhoveniu dotknutej osobe a po vybavení neboli následne postúpené do  predzmluvného  alebo zmluvného vzťahu, sú bezodkladne vymazané.

Ako Prevádzkovateľ zabezpečíme výmaz osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, ako: boli ukončené všetky zmluvné vzťahy medzi Vami a nami ako prevádzkovateľom ; a/alebo

- zanikli všetky Vaše záväzky voči prevádzkovateľovi; a/alebo

- boli vybavené všetky Vaše reklamácie a žiadosti; a/alebo

- boli vysporiadané všetky ďalšie práva a povinnosti medzi Vami a nami ako prevádzkovateľom; a/alebo

- boli naplnené všetky účely spracúvania stanovené právnymi predpismi alebo účely spracúvania, na ktoré ste nám dali súhlas, ak spracúvanie prebiehalo na základe súhlasu dotknutej osoby; a/alebo

- uplynula lehota, na ktorý bol súhlas udelený alebo dotknutá osoba svoj súhlas odvolala; a/alebo

- bolo vyhovené žiadosti dotknutej osoby o výmaz osobných údajov a bol naplnený niektorý z dôvodov odôvodňujúcich vyhovenie tejto žiadosti; a/alebo

- nastala rozhodná právna skutočnosť pre skončenie účelu spracúvania a zároveň uplynula aj ochranná retenčná lehota vymedzená s ohľadom na princíp minimalizácie doby uchovávania osobných údajov;

- a súčasne netrvá oprávnený záujem prevádzkovateľa, zanikli všetky povinnosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré si vyžadujú uchovávanie osobných údajov dotknutej osoby (najmä na účely archivácie, výkonu daňovej kontroly a pod.), alebo ktoré by bez ich uchovania nebolo možné splniť.

Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny nami vymedzený účel. Ak je to možné, informujeme dotknutú osobu, ktorej náhodne získané osobné údaje patria o ich náhodnom získaní a podľa povahy prípadu jej poskytneme potrebnú súčinnosť vedúcu k obnoveniu kontroly nad jej osobnými údajmi. Ihneď po týchto nevyhnutných úkonoch smerujúcich k vyriešeniu situácie, všetky náhodne získané osobné údaje bezodkladne bezpečným spôsobom zlikvidujeme.

V prípade záujmu o ďalšie informácie o konkrétnej dobe uchovávania Vašich osobných údajov nás prosím kontaktujte prostredníctvom uvedených kontaktných údajov.

 

5. Zverejnenie údajov

Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

6. Cezhraničný prenos osobných údajov

Cezhraničný prenos sa nerealizuje.

7. Práva a povinnosti dotknutej osoby

·        Dotknutá osoba je povinná uviesť iba úplné a pravdivé údaje.

·        Dotknutá osoba sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.

·        Dotknutá osoba sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.

·        Ako dotknutá osoba máte v stanovenom rozsahu právo rozhodovať o nakladaní s Vašimi osobnými údajmi. Uplatniť uvedené práva si môžete osobne sídle Prevádzkovateľa alebo telefonicky – písomne (poštou / e-mailom).

Budeme sa Vám snažiť odpovedať čo najskôr, vždy Vám však odpovieme najneskôr do 30 dní od doručenia Vašej žiadosti. Platné právne predpisy a Nariadenie GDPR, resp. Zákon Vám zabezpečujú najmä:

Právo na prístup – Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, a pokiaľ tomu tak je, získať kópiu týchto údajov a dodatočné informácie vyplývajúce z čl. 15 Nariadenia, resp. § 21 Zákona. V prípade, že o Vás získavame veľké množstvo údajov, môžeme od Vás požadovať, aby ste špecifikovali svoju požiadavku na okruh konkrétnych údajov, ktoré o Vás spracúvame.

Právo na opravu – K tomu, aby sme o Vás neustále spracúvali len aktuálne osobné údaje potrebujeme, aby ste nám ich zmenu oznámili čo najskôr ako nastane. V prípade, že o Vás spracúvame nesprávne údaje, máte právo požadovať ich opravu.

Právo na výmaz – Ak budú naplnené podmienky článku 14 Nariadenia, resp. § 23 Zákona, môžete požadovať výmaz Vašich osobných údajov. O výmaz preto môžete žiadať napríklad ak ste odvolali Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ spracúvania, alebo v prípade, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, alebo sa pominul účel, na ktorý sme Vaše osobné údaje spracúvali a nespracúvame ich za iným kompatibilným účelom. Vaše údaje však nevymažeme ak sú potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania – Ak budú naplnené podmienky článku 18 Nariadenia, resp. § 24 Zákona, môžete od nás požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. O obmedzenie preto môžete žiadať napríklad počas toho, ako namietate správnosť spracúvaných údajov alebo v prípade, že je spracúvanie nezákonné a Vy si neželáte, aby sme údaje vymazali, ale potrebujete, aby ich spracúvanie bolo obmedzené počas toho ako si uplatníte Vaše práva. Vaše údaje naďalej spracúvame ak existujú dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na prenosnosť – Ak je spracúvanie založené na Vašom súhlase alebo vykonávané za účelom plnenia zmluvy uzatvorenej s Vami a zároveň vykonávané automatizovanými prostriedkami, máte právo od nás obdržať Vaše osobné údaje, ktoré sme od Vás získali v bežne používanom strojovo čitateľnom formáte. Ak o to budete mať záujem a bude to technicky možné, Vaše osobné údaje prenesieme priamo k inému prevádzkovateľovi. Toto právo nebude možné uplatniť na spracúvanie vykonávané z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci.

Právo namietať voči spracúvaniu – Ak spracúvame Vaše osobné údaje z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci nám zverenej, alebo pokiaľ je spracúvanie vykonávané na základe našich oprávnených záujmov či oprávnených záujmov tretej strany, máte právo namietať voči takémuto spracúvaniu. Na základe Vašej námietky spracúvanie osobných údajov obmedzíme a pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody spracúvania, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, osobné údaje naďalej spracúvať nebudeme a Vaše osobné údaje zmažeme. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Po vznesení námietky Vaše osobné údaje už na tento účel spracúvať nebudeme.

Právo podať sťažnosť – Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s Nariadením, resp. Zákonom, máte právo podať sťažnosť na jeden z príslušných dozorných orgánov, najmä v členskom štáte Vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo v miesta údajného porušenia. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3220.

Právo odvolať súhlas – Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na už vykonané spracúvanie. Ak sa kedykoľvek neskôr rozhodnete, že máte záujem opätovne dostávať od nás obchodné a marketingové ponuky o našich produktoch a službách, svoj odvolaný súhlas (respektíve podanú námietku) môžete kedykoľvek znovu udeliť, a to ktoroukoľvek vyššie uvedenou formou kontaktu.

 

8 . Kontaktné údaje Úradu a zodpovednej osoby

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Adresa:

Hraničná 12

820 07, Bratislava 27

Slovenská republika

IČO: 36 064 220

 

Podateľňa:

pondelok – štvrtok: 8:00 - 15:00

piatok: 8:00 - 14:00

 

Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:

Utorok a Štvrtok od 8:00 do 12:00 +421 2 323 132 20

Sekretariát predsedu úradu +421 2 323 132 11

Sekretariát úradu +421 2 323 132 14      

Fax: +421 2 323 132 34

Hovorca:

mobil: 0910 985 794

e-mail: hovorca@pdp.gov.sk

 

E-mail :

a) všeobecne: statny.dozor@pdp.gov.sk

b) pre poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.: info@pdp.gov.sk

c) webové sídlo: webmaster@pdp.gov.sk

d) na podávanie žiadostí o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám využite on-line formulár.

e) emailová adresa, prostredníctvom ktorej Vám bude Úrad poskytovať poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov.  Je určená pre deti, mládež, študentov, učiteľov, rodičov, ktorí majú podozrenie, že ich osobné údaje boli zneužité: ochrana@pdp.gov.sk

 

 

Vzor návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov môžete nájsť na webovom sídle Úradu (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/konanie-o-ochrane-osobnych-udajov).